پاورپوینت اصول آرماتور گذاری

پاورپوینت بتن مسلح به الیاف

پاورپوینت گزارش آزمایشات مصالح ساختمانی

آرمون نظارت عمران مرداد 94

آرمون نظارت عمران بهمن94

آرمون محاسبات عمران بهمن 94

آرمون نظارت عمران شهریور 95

آرمون محاسبات عمران شهریور 95

آرمون اجرا عمران شهریور95

آرمون اجرا عمران بهمن94

پاورپوینت انواع پله (انگلیسی)

پاورپوینت مفهوم منظر شهری

پاورپوینت قوانین مربوط به کالبد شهر در قانون شهرداری

جزوه تحلیل سازه های 2

پاورپوینت اصول محوطه سازی در شهرسازی

پاورپوینت جایگاه مناظر شهری در شهرسازی

پاورپوینت تعمیر و نگهداری سازه های دریایی و ترمیم و تقویت آن

پاورپوینت صفحه یکی از عناصر اولیه در طراحی معماری

پاورپوینت بنتونیت

جزوه فیلمنامه نویسی ۱

پاورپوینت بررسی پایداری و دوام مکانیزم های خود ترمیمی

جزوه فیلمنامه نویسی ۲

پاورپوینت مواد افزودنی در پروژه های سد سازی

پاورپوینت اثر طراحی و اجرای اتصالات جوشی بر آسیب پذیری لرزه ای سازه های فولادی

پاورپوینت انواع بتن های جدید

پاورپوینت اندرکنش قاب‌های بتنی با مهاربندهای فولادی

پاورپوینت بتن آرمه چیست؟ مزایا و معایب بتن آرمه چیست؟

پاورپوینت ساختمان های هوشمند و پایدار

پاورپوینت ژئوگریدها

پاورپوینت برخی اصطلاحات رایج در مهندسی راهسازی